dinsdag 31 juli 2012

Gegroet !


Gegroet

De Gidsenwerking Fort 8 Hoboken (Gé-èF 8) stelt u graag haar webstek voor.
Langs deze weg willen wij u op de hoogte houden van onze activiteiten en projecten. De gidsen van fort 8 hebben immers grootse plannen voor de komende jaren.

Activiteiten
Veruit de belangrijkste activiteit is onze maandelijkse rondleiding met een gids.
Van mei tot en met november kan u op de tweede zondag van de maand het (binnen)fort bezoeken.
Het eerstvolgende bezoek is gepland op 12 augustus e.k. Vertrekpunt Schansstraat 7, om 14 uur.
Komt u graag met een groep op een andere dag? Dat kan. Stel een datum voor en wij trachten u op uw wenken te bedienen.

Onze tweede activiteit heeft te maken met het schoonhouden van het wandeltraject. Meerdere mensen maken gebruik van het fort, maar niet iedereen voelt zich daarbij geroepen de gemaakte troep achter zich op te ruimen. Drankblikjes, bekers, flessen, maar ook fietsonderdelen en half verkoolde tuinstoelen... vonden we er her en der verspreid. Uiterst storend als je dan moet wijzen op de schoonheid van de bakstenen constructie en het historisch belang van dit stuk erfgoed. Eind juli gingen we aan de slag. In enkele uren tijd werd een hele kar rommel verzameld voor afvoer. Niet alles kon meegenomen worden, maar de toegankelijkheid van sommige plaatsen is aanzienlijk verbeterd. In de toekomst hopen wij hiervoor op de hulp te kunnen rekenen van enkele fort(w)achters, die wij bij grotere manifestaties ook als onthaalmedewerkers en stewards willen inzetten. Interesse? Laat het ons weten via mail fortgidsen@hobokencultuurt.be.

Projecten
Naast de gewone dagelijkse activiteiten hebben wij enkele grotere meerjarenprojecten op stapel staan.
Om jongere bezoekers aan te trekken, al dan niet in schoolverband, wordt een educatief belevingsspel uitgewerkt. Wij willen kinderen laten kennismaken met de geschiedenis van fort 8 en de andere forten rond Antwerpen. Het belevingsspel moet dus historisch verantwoord zijn. Maar tegelijk moet het spannend en leuk om te spelen zijn  met verschillende ploegen. We willen dit spel op punt hebben tegen 2014. Dan beginnen de herdenkingsprojecten en  -plechtigheden voor honderd jaar Groote Oorlog.

Voor de herdenking 1914 - 2014 trekken we dus ook naar het fort. Antwerpen was in 1914 nog altijd het Nationaal Reduit van België en de forten kregen een belangrijke rol toebedeeld. In de volgende nieuwsbrieven komen we hierop nog uitvoerig terug.

Eerst is er nog 2013 met o.m. de vijfde editie van de fortengordel. Als Hoboken meedoet met het fietsfeest van de provincie, zal dit - net als de voorbije jaren - gepaard gaan met geleide wandelingen en een kunstproject. De gidsen zijn er klaar voor.


Fort Art Fort 2012
Tekstwerk voor Hoboken
Vaast Colson (°1977)
(foto VC - 2012)
Gevelrestauratie
Het spreekt voor zich dat wij als erfgoedvereniging ook aandacht schenken aan de restauratiewerken aan het reduit van het fort. Ook daar zullen wij regelmatig verslag over uitbrengen.Masterplan fort 8
Nog iets om op de voet te volgen. Het fort is grotendeels bovenlokale materie, dus bevoegdheid van de stad en niet van het district Hoboken. Dat maakt het opvolgen van het dossier niet altijd eenvoudig. Maar wij doen ons best om geïnformeerd te blijven en vervolgens u te informeren.

Brochure
De brochure Aandacht voor fort 8 is pas verschenen. Het handig boekje op A5-formaat telt 24 blz. U kan een exemplaar reserveren door een bericht te laten op fortgidsen@hobokencultuurt.be of op onze facebook pagina.
Uiteraard hebben wij nog liever dat u het meeneemt na deelname aan één van onze geleide wandelingen. De brochure is gratis. De rondleidingen eveneens.

Wij, dat zijn de fortgidsen Vera Caremans en Eric Servais.


De berichten verschijnen maandelijks.
De gidsenwerking is een werkgroep binnen de erfgoedvereniging Het GenOOtschap-stuwgroep vOOr cultuur.
Volg ons ook op Facebook http://www.facebook.com/pages/Gidsenwerking-Fort-8-Hoboken-G%C3%A9-%C3%A8F-8/390164227710483


http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLLSP_20120724_001

Geen opmerkingen:

Een reactie posten