donderdag 10 januari 2019

Sprokkelwandeling

10 FEBRUARI 2019
Voor onze 10de verjaardag halen wij enkele bescheiden succesjes van de voorbije jaren opnieuw uit de kast. Eén daarvan was een verhalenwandeling gemaakt voor de Erfgoeddag op 21 april 2013. De winter kwam laat en duurde tot ver in het voorjaar. Ideale condities om het fort aan de buitenkant te bekijken.
Het fort is in de winter immers "doorzichtiger" doordat de bomen kaal zijn. Zo kan je beter de structuur zien. De wandelweg rond het fort is 2200 m lang en de rondleiding duurt ongeveer 2 uur. Onderweg hoor je o.m. de verhalen over de bouw en over de lokale hindernissen die moesten genomen worden om de werken uit te voeren.
De wandeling van 10 februari 2019 start om 14 uur. Het vertrekpunt is (als steeds) de woning van de adjudant aan de Schansstraat nr. 7.
Warme kledij en stevig schoeisel zijn aanbevolen. Een verrekijker kan handig zijn.
Na de wandeling worden er warme en verwarmende dranken geschonken in onze kantine.

Tickets zijn verkrijgbaar via de webwinkel van Zoveel meer Hoboken en kosten 3 euro voor volwassenen en 2 euro voor kinderen jonger dan 13. Je (aangelijnde) hond mag gratis mee op stap.

maandag 19 november 2018

2009 - 2019 Tien jaar gidsen op Fort 8

2018 zit er bijna op. Nog één keer kan u dit jaar mee met een begeleide wandeling. Op 9 december  is er  onze Laatste. Afspraak om 14 uur aan de houten woning van de adjudant  aan de Schansstraat. Wie de tentoonstelling over de Hobokenaren in de Groote Oorlog nog niet heeft bezocht, kan die dag terecht in onze kantine vanaf 13 uur. Daarna is het wachten tot april 2019.
De carré met de tentoonstellingspanelen over de Vergeten Helden op de begraafplaats werd weggehaald, maar  wij maakten een brochure die u wegwijs maakt. Met een gelijkaardig boekje kan u ook de Groote wandeling door Hoboken maken.

Volgend jaar focussen wij hoofdzakelijk op ons 10-jarig bestaan. Wij blikken  o.m. terug op ons ontstaan uit de herdenking van 150 jaar Brialmontfortengordel in oktober 2009. Was u er toen bij? Laat het ons weten.
Met twee gidsen slechts gingen we eind oktober 2009 van start. Voor elke wandeling moesten de sleutels bij de bevoegde dienst in Deurne gehaald ... en dus ook teruggebracht worden. Elke gelegenheid werd aangegrepen om het fort open te stellen: Fortengordels, Open Monumentendagen en Erfgoeddagen.
Intussen zwaaiden de Scheld'apen de plak en na wat over-en-weer gepraat, kregen we een lokaal toegewezen. Veel was het niet, maar met een vaste uitvalbasis kon er heel wat meer. De inhuldiging van het lokaal gebeurde in september 2012.
Ons eerste groot project zou over de oudste bewoner van Hoboken gaan: de mammoet. Het startte als een project van Erfgoeddag. Bedoeling was de mammoet even terug naar Hoboken te halen. De mammoet kwam helaas niet, maar onze verhalenwandeling over 1862, het jaar dat de mammoet werd gevonden, lokte toch behoorlijk wat bezoekers, al viel de opkomst op Erfgoeddag zelf nogal mager uit. De marathon passeerde aan de Krijgsbaan en het fort was zo goed als onbereikbaar. Maar in de volgende weken werd dat ruim goedgemaakt: 336 mensen wandelden mee om even een sprong naar de prehistorie te wagen. Er werd ook een educatief luik voor scholen uitgewerkt.
In 2014 kregen we zowel van de Scheld'Apen als van de stad onze opzeg. We moesten het fort verlaten. Maar we bleven, mede dankzij de interventie van het districtsbestuur.
Intussen waren een paar mensen de werking komen vervoegen. De grote opkuis kon beginnen, en dat was nodig. We konden in een stortvrij fort onze vijfde verjaardag vieren. Er werden enkele lokalen op het gelijkvloers in gebruik genomen en er werd een bezoekerscentrum ingericht. 
In 2014 begon ook de herdenking van de Groote Oorlog. We lieten geen enkel jaar voorbij gaan zonder er aandacht aan te geven: een fietstocht, de komst van de gepantserde Minerva (replica) en een veldkeuken met kampement, een paar fototentoonstellingen, een ganzenbord en de Groote Wandeling.
Met speciale rondleidingen voor kinderen, schoolwandelingen, een erfgoed- en een leeskoffer richten we ons naar jongeren. Onlangs sloten we ons herinneringseducatie-project "Bloemen voor Vrede" af.
Tien jaar is reden tot feest, maar er blijft veel werk aan de winkel. Uiteraard blijven de historische rondleidingen voor klein en groot onze eerste opdracht. Maar achter de schermen blijven wij bladeren vegen en zwerfvuil opruimen. We werken ook aan veiligheid en beveiliging. We gaan verder met herinnerings- en vredeseducatie. We bouwen verder aan het bezoekers- en documentatiecentrum.
U kunt ons helpen, door mee de handen uit de mouwen te steken bij een opruimactie, of door onze "vriend" te worden. Je wordt onze vriend door 10,00 (vriend) - 20,00 (dikke vriend) - 30,00 (dikste vriend) of 50,00 (supervriend) euro per jaar te storten op de rekening van de overkoepelende vereniging Het GenOOtschap BE58 9796 5635 7979. 

Samen zetten we Fort 8 op de kaart! 
fortgidsen@outlook.com                            


  maandag 22 oktober 2018

Fortendag

Voor de vijfde keer al richten de fortwachters een Fortendag in, hun ontmoetingsdag met andere fortenwerkingen en fortfanaten.
De Fortendag gaat een weekje vroeger door dan de vorige jaren om de herdenkingen van 11 november niet te storen.
Deelname en bezoek zijn gratis. Er zijn begeleide wandelingen op het uur van 11 tot 15 uur. Je kan ook op eigen houtje rondlopen.
Een bezoek aan onze exporuimten en kantine wordt warm aanbevolen.
In het bezoekerscentrum kunnen kinderen bloemen maken voor de bloemenhulde op 11 november.

Griezelen op fort 8


woensdag 10 oktober 2018

November

Fortendag
Op zondag 4 november gaat de 5de editie van de Fortendag door. Vanaf 10 uur tot 17 uur kunnen andere fortwerkingen zich komen voorstellen met een infostand. Ook gespecialiseerde uitgeverijen zijn welkom. Wij hebben reeds de toezegging van o.m. Fortress-Books  en de Stichting Menno van Coehoorn uit Nederland. Verder de gebruikelijke ingrediënten: vrij bezoek, begeleide wandelingen, tentoonstellingen enz.

Lichtjesstoet en Vredeswake op Fort 8
Op 10 november, op de vooravond van de 100ste verjaardag van de Wapenstilstand, gaat in het fort een vredeswake door.

De deelnemers verzamelen op drie vertrekplaatsen voor een lichtstoet naar het fort: 1. Ingang Schoonselhof,  2. Gildenhuis Moretusburg,  3. Heldenmonument park Broydenborg. Afgevaardigden van de verschillende bevolkingsgroepen en geloofsgemeenschappen brengen hun boodschap van vrede met tussendoor muziek, poëzie en lichtprojectie.

Verzamelen voor de lichtjesstoet: 18.45 uur Vertrek om 19.00 uur
Wake vanaf 19.30 uur. Het einde wordt voorzien omstreeks 21 uur.
Gratis

Tentoonstelling Hobokense helden - openlucht expo op de begraafplaats
De gemeente Hoboken voorzag al snel na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog een ereperk voor de gesneuvelden. Zoals op elke militaire begraafplaats gaat het voornamelijk om herbegravingen. Heel wat zerken werden in de loop der jaren vervangen, waarbij de portretfoto's van de oorspronkelijke graven verloren gingen. Deze expo geeft die vergeten helden even hun gezicht terug.

Begraafplaats Hoboken - Coöperatielaan
van 1 tot 11 november
Gratis toegankelijk tijdens de openingstijden van de begraafplaats.
Bij deze expo hoort de brochure Vergeten helden. Die is verkrijgbaar bij Het GenOOtschap / Gidsenwerking Fort 8.
Wapenstilstand
Op 11 november herdenken we dat exact 100 jaar geleden de wapens in de Groote Oorlog zwegen. Daarom houden we een bloemenhulde aan de monumenten van de gesneuvelden op de begraafplaats van Hoboken en in het park Broydenborg.
De bloemen van papier werden gemaakt in scholen, knutselateliers en workshops. Zij symboliseren de herdenkingsbloemen die de soldaten zelf tijdens de oorlog naar huis stuurden: klaprozen (Commonwealth), madeliefjes (België), korenbloemen (Frankrijk) en vergeet-mij-nietjes (Duitsland).

Programma
10.00 uur  Bijeenkomst op de begraafplaats van Hoboken
10.15 uur  Dodenhulde, toespraken en neerleggen vredesbloemen aan het heldenmonument van de begraafplaats.
11.00 uur  Bloemenhulde, toespraken en neerleggen vredesbloemen aan het heldenmonument in park Broydenborg
11.30 uur  Themaconcert in Kasteel Sorghvliedt. Lien en Bart 'Den Grooten Oorlog tussen de patatten'. Gratis, maar vooraf reserveren is nodig (balie Gravenhof CC, 03/292 65 40 of dirk.wyns@stad.antwerpen.be)
dinsdag 2 oktober 2018

Oktober

Oktober is één van de mooiste maanden van het jaar. De bomen tooien zich met intense herfstkleuren: rood, bruin en geel met nu en dan nog een vleugje groen.

Op het fort is dit het ideale decor voor een kunsthappening. Kunstenaars mogen op 14 oktober hun kunnen etaleren en hun werken verkopen. Demonstraties en workshops juichen wij toe.
De gidsen zetten alvast een verkoopstand op met schilderijen en beelden. De opbrengst gaat naar een goed doel.

Alle disciplines zijn welkom: tekenen, schilderen, beeldhouwen,....

Wij voorzien tafels en stoelen, panelen en elektriciteit. Er kan buiten en binnen opgesteld worden.

Deelnemen is GRATIS, komen kijken eveneens.

Opstellen kan vanaf 8 uur 's morgens, maar vergeet zeker niet je burgerplicht te vervullen en te gaan stemmen.

maandag 27 augustus 2018

September

Open Monumentendag 9 september 2018
Nu ligt het fort er nog verlaten bij, maar op zondag 9 september zwaaien de poorten weer open voor bezoekers. Vanaf 10 uur kunnen individuele wandelaars onze Tour de Fort volgen, vanaf het houten huis aan de Schansstraat tot diep in het binnenfort. Maar met een gids zie je meer. Vanaf 11 uur vertrekt op het uur een gids aan het houten huis. Er zijn 6 gidsbeurten. De laatste groep vertrekt om 16 uur.

In het reduit kan je in de lokalen van de fortwachters enkele expo's bezoeken over de Groote Oorlog. Zo opent die dag de fototentoonstelling "Hobokenaren in de Groote Oorlog".

Lest we forget... Nooit zullen wij vergeten... In het knutselatelier maken kinderen onder begeleiding herdenkingsbloemen om bij de foto's van de soldaten te zetten.

Ons bar- en keukenteam voorziet dorstige en hongerige bezoekers van de nodige natjes en droogjes.

Tentoonstelling Hobokenaren in de Groote Oorlog- 9 september - 10 november
Voor de tentoonstelling in het binnenfort van fort 8 werd een selectie gemaakt van foto's van Hobokense soldaten die gevochten hebben aan het front. Het gaat niet alleen over de gesneuvelden. Behalve voor de soldaten is er ook aandacht voor de burgers van de gemeente, voor de krijgsgevangenen, de geïnterneerden, de weggevoerden enz.

Open op zaterdagen 15/9, 22/9, 29/9, 6/10, 20/10, 27/10 en 10/11 en op zondagen 9/9, 14/10 en 4/11 telkens van 13 tot 17 uur

Op 9/9, 14/10 en 4/11 van 10 tot 18 uur

Fort 8 - Schansstraat 9 - 2660 Hoboken (ingang langs de Hoofdfrontweg)
De toegang is gratis

Fietsen langs de Groote Oorlog
Deze fietsbrochure verscheen al in 2014 maar werd onlangs herdrukt. De brochure is gratis te verkrijgen bij de Gidsenwerking. Het parcours van 25 km kan ook onder begeleiding van een gids gereden worden.
De Groote Wandeling '14 - '18
Voor dit laatste herdenkingsjaar maakten wij een wandeling over 5 km langs enkele plaatsen en straten die met de oorlog te maken hebben. Je kunt de wandeling op eigen houtje maken aan de hand van een brochure. Die is beschikbaar vanaf 9 september. Maar met een gids zie je meer. Groepen kunnen onder begeleiding van een ervaren gids het traject afleggen. Sportievelingen kunnen de afstand onder begeleiding van een fietsende gids al lopend afleggen.Verenigingenmarkt
Op zondag 16 september, daags voor de jaarmarkt, staan wij met een grote informatiestand op de Verenigingenmarkt. Je vindt ons aan de Van Amstelstraat in tentjes 18, 19 en 20.
Je kunt kennis maken met onze projecten, boeken kopen, en herdenkingsbloemen maken voor onze vredeswake op 10 november.

Schoolrondleidingen
Wij maakten een rondleiding voor klassen om de Eerste Wereldoorlog, die precies honderd jaar geleden eindigde, te herdenken. Zowel klassen van de basisschool als van het secundair kunnen bij ons terecht. Duurtijd 1 à 1,5 uurErfgoedkoffer

Om de schoolrondleidingen te stofferen, stelden wij een erfgoedkoffer samen met voorwerpen en documenten uit en over de Groote Oorlog.

De koffer kan ook ontleend worden om in de klas een mini-museum te bouwen. Op vraag leveren wij er een gids bij.Leeskoffer
Age 14 is een young adult roman van Geert Spillebeen en vertelt het verhaal van John Condon, mogelijk de jongste soldaat aan het front in de Groote Oorlog.

Wij beschikken over een 20-tal exemplaren om in de klas te gebruiken.
Zo u meer wil weten over onze activiteiten, mail ons op fortgidsen@outlook.com.