donderdag 24 oktober 2013

Exit Gidsenwerking Fort 8 (Gé-èF 8)?

Het is even stil geweest op onze blog. Niet dat de werking heeft stil gelegen. Wel integendeel. De vele activiteiten, de geleide bezoeken en het werken aan de belevingsgids namen al onze tijd in beslag. Nu we er terug zijn, is het met slecht nieuws.

De Gidsenwerking Fort 8 Hoboken (Gé-èF 8) ontplooit onder de vleugels van erfgoedvereniging Het GenOOtschap-stuwgroep voor cultuur, sinds 2009 activiteiten op het fort. Dit kon dankzij een goede verstandhouding met de vzw Scheld'apen die het fort in concessie had. 
De werking ontstond uit een toevallige ontmoeting van twee enthousiaste mensen bij de herdenking van 150 jaar Brialmontgordel.Aanvankelijk werden sporadisch rondleidingen georganiseerd op vraag van verenigingen en organisaties. Gé-èF 8 was paraat tijdens de fortengordel van de provincie in 2010, 2011 en 2012 en tijdens de Open Monumentendag in 2011 en 2013. Elke activiteit was behoorlijk succesvol. 
Maar de Open Monumentendag van 2011 sloeg alles: ruim 1000 mensen bezochten het fort. 


Begin 2012 werd daarom de stap gezet naar een maandelijkse rondleiding vanaf mei tot en met november. Voor publiciteit werd gebruik gemaakt van de kanalen die betaalbaar waren. De Nieuwe Antwerpenaar, Uit in Vlaanderen, Den Hobokenaar, en de sociale media, aangevuld met een beetje drukwerk. Het resultaat was behoorlijk: ca. 460 bezoekers.

In 2013 werd al in april gestart, met Erfgoeddag, waarbij de olifant/mammoet van Hoboken centraal stond. Die werd immers bij graafwerken voor het fort in 1862 gevonden. Het fossiele skelet even naar Hoboken halen lukte niet, maar we maakten een verhalenwandeling over de gebeurtenissen in de marge van de bouw met een duik in de prehistorie. 

Naast de rondleidingen voor volwassenen, werd er ook een scholenproject ontwikkeld. Tegelijk is gewerkt aan een belevingsspel voor gezinnen met kinderen tussen 8 en 13/14 jaar, waarvoor we via district en Erfgoedcel financiële middelen kregen in het raam van het Vlaams Erfgoedconvenant (2012-2013). 
Dit jaar vonden al 850 bezoekers de weg naar het fort. Er zijn nog twee rondleidingen gepland, één op 10 november en een winterwandeling op 8 december.

Voor de Gidsenwerking Fort 8 (Gé-èF 8) en Het GenOOtschap - stuwgroep voor cultuur, is het fort belangrijk bouwkundig, historisch militair erfgoed dat meer bekendheid verdient. Maar ook ecologisch en recreatief is het een troef, een groene long in sterk verstedelijkt gebied. Tussen die verschillende functies een evenwicht zoeken en behouden maken wij vandaag en in de toekomst mee tot onze opdracht.
De Gidsenwerking Fort 8 Hoboken heeft op eigen kracht een behoorlijke weg afgelegd. Er is voldoende expertise in huis om van elk bezoek een unieke belevenis te maken. Het is in Hoboken het monument bij uitstek om de herdenking van de Eerste Wereldoorlog  een plaats te geven. Wij hadden trouwens al een paar projecten in petto. Maar dat kan niet zonder degelijke vaste uitvalsbasis in het fort.
Het lokaal waar de werking de voorbije periode over kon beschikken was al vlug te klein en dreigt nu zelfs verloren te gaan. Als er geen oplossing komt, moeten we weg tegen 31 december. Voor onze huidige werking betekent dat het einde. Maar voor het fort is het evenmin een goede zaak. Complete leegstand leidt snel naar verval. 
Het spreekt voor zich dat de Gidsenwerking er alles aan zal doen om haar  werking te redden en zo mogelijk zelfs uit te breiden.


Vera Caremans

Geen opmerkingen:

Een reactie posten