zaterdag 6 september 2014

Kunt u mij de weg naar Fort 8 vertellen, meneer?

Hoe geraak je op 14 september op het fort van Hoboken?

De site is zowat 33 ha groot, en toch blijkt het geen sinecure om ze te vinden. Zoals elk Brialmontfort van 1859-1864 heeft fort 8 twee ingangen: de réduit-ingang en de artillerie-ingang. Daar is al onmiddellijk een probleem: op fort 8 worden die geen van beide gebruikt. In de artillerie-ingang hebben de sportvissers hun clublokaal en de réduitingang ligt achter het terrein van de Stedelijke Groendienst. Vanaf de straat is hij nauwelijks zichtbaar. En dus gaan we binnen langs een andere, weliswaar artificiële ingang, een bres in de contrescarp. Die is eigenlijk evenmin zichtbaar vanaf de straatkant, in dit geval de Hoofdfrontweg. Met andere woorden, het is nodig signalisatie aan te brengen.

Hoe vaak je er ook dingen organiseert, de signalisatie blijft een heikel punt. Wij pleiten voor borden in duurzaam materiaal met een overzichtelijke aanduiding van aanwezige gebouwen en gebruikers. We bedoelen het type bord dat je vindt op industrieterreinen. Actuele borden ook, en geen kneusjes als onderhavige exemplaren.Zij werken een wildgroei van wegwijzers en plakkaten in de hand. Elke activiteit krijgt zijn eigen aanduiding en na afloop van het gebeuren voelt niemand zich nog geroepen om de boel op te ruimen.

Deze plakkaat met aankondiging van de opening van het speelbos hangt er reeds van 18 mei. Maria is enige weken geleden 80 geworden - waarvoor van harte proficiat - en als zij de 90 haalt zal wellicht enkel het eerste cijfer moeten overplakt worden. 

De onderste pijl is van Kathleen en Lo... De rest is weggeregend. De pijl wijst intussen de weg naar buiten aan. Misschien niet zo'n best teken voor de relatie.


En Vlaanderen kan al twee weken sportief door het fort  wandelen. De pijlen bleven na 24 oogst gewoon hangen.

Soms worden de pijlen uiteraard wel verwijderd. Dan blijven meestal enkel de plastic bindertjes achter, want uiteraard is men schaar, mes of kniptang vergeten. 
Maar ook de grotere, officiële borden worden niet altijd even grondig weggehaald. 


De metalen bevestiging van een bord waarop "Examen Stad Antwerpen" stond bleef gewoon achter aan de paal.Ook wij zullen pijlen moeten bijhangen, willen wij de bezoekers van het fort op Open Monumentendag in de juiste richting krijgen. Maar een dag later zal daar niets meer van te bespeuren zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten