woensdag 10 oktober 2018

November

Fortendag
Op zondag 4 november gaat de 5de editie van de Fortendag door. Vanaf 10 uur tot 17 uur kunnen andere fortwerkingen zich komen voorstellen met een infostand. Ook gespecialiseerde uitgeverijen zijn welkom. Wij hebben reeds de toezegging van o.m. Fortress-Books  en de Stichting Menno van Coehoorn uit Nederland. Verder de gebruikelijke ingrediënten: vrij bezoek, begeleide wandelingen, tentoonstellingen enz.

Lichtjesstoet en Vredeswake op Fort 8
Op 10 november, op de vooravond van de 100ste verjaardag van de Wapenstilstand, gaat in het fort een vredeswake door.

De deelnemers verzamelen op drie vertrekplaatsen voor een lichtstoet naar het fort: 1. Ingang Schoonselhof,  2. Gildenhuis Moretusburg,  3. Heldenmonument park Broydenborg. Afgevaardigden van de verschillende bevolkingsgroepen en geloofsgemeenschappen brengen hun boodschap van vrede met tussendoor muziek, poëzie en lichtprojectie.

Verzamelen voor de lichtjesstoet: 18.45 uur Vertrek om 19.00 uur
Wake vanaf 19.30 uur. Het einde wordt voorzien omstreeks 21 uur.
Gratis

Tentoonstelling Hobokense helden - openlucht expo op de begraafplaats
De gemeente Hoboken voorzag al snel na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog een ereperk voor de gesneuvelden. Zoals op elke militaire begraafplaats gaat het voornamelijk om herbegravingen. Heel wat zerken werden in de loop der jaren vervangen, waarbij de portretfoto's van de oorspronkelijke graven verloren gingen. Deze expo geeft die vergeten helden even hun gezicht terug.

Begraafplaats Hoboken - Coöperatielaan
van 1 tot 11 november
Gratis toegankelijk tijdens de openingstijden van de begraafplaats.
Bij deze expo hoort de brochure Vergeten helden. Die is verkrijgbaar bij Het GenOOtschap / Gidsenwerking Fort 8.
Wapenstilstand
Op 11 november herdenken we dat exact 100 jaar geleden de wapens in de Groote Oorlog zwegen. Daarom houden we een bloemenhulde aan de monumenten van de gesneuvelden op de begraafplaats van Hoboken en in het park Broydenborg.
De bloemen van papier werden gemaakt in scholen, knutselateliers en workshops. Zij symboliseren de herdenkingsbloemen die de soldaten zelf tijdens de oorlog naar huis stuurden: klaprozen (Commonwealth), madeliefjes (België), korenbloemen (Frankrijk) en vergeet-mij-nietjes (Duitsland).

Programma
10.00 uur  Bijeenkomst op de begraafplaats van Hoboken
10.15 uur  Dodenhulde, toespraken en neerleggen vredesbloemen aan het heldenmonument van de begraafplaats.
11.00 uur  Bloemenhulde, toespraken en neerleggen vredesbloemen aan het heldenmonument in park Broydenborg
11.30 uur  Themaconcert in Kasteel Sorghvliedt. Lien en Bart 'Den Grooten Oorlog tussen de patatten'. Gratis, maar vooraf reserveren is nodig (balie Gravenhof CC, 03/292 65 40 of dirk.wyns@stad.antwerpen.be)
Geen opmerkingen:

Een reactie posten