zondag 26 oktober 2014

Geschiedenis wordt kinderspel - 25 oktober 2014In aanwezigheid van districtsschepenen Koen Raets (bevoegd voor o.m. cultuur) en Omar Fathi (bevoegd voor jeugd) werd de instructiebrochure Geschiedenis wordt kinderspel en het eraan verbonden speelparcours op fort 8 officieel voorgesteld. 
Het kinderspel kwam er met financiële middelen uit het erfgoedconvenant tussen stad Antwerpen en Vlaamse Gemeenschap. De middelen werden verdeeld door het district. 
De brochure en het parcours werd ontwikkeld door Het GenOOtshap/Gidsenwerking fort 8.

De instructiebrochure is in feite een gids die gezinnen met kinderen op eigen tempo van de ene locatie naar de andere leidt en op een 15-tal plaatsen een spel met de omgeving laat spelen.

Geschiedenis wordt tastbaarder, begrijpelijker. Waarom werd het fort gebouwd? Waarom is een schietgat schuin en trapsgewijs gemetseld? Waar haalden de soldaten water? Wat zijn kazematten? 
Stap voor stap, via het uitvoeren van opdrachten, het oplossen van raadsels en het maken van tekeningen vinden spelers en spelertjes de antwoorden. 

Voorlopig kan spelen enkel op vooraf vastgestelde tijdstippen. Wij mikken voornamelijk op de schoolvakanties (met uitzondering van de Kerstvakantie)  om speeldagen te organiseren.

Voor fort 8 zetten wij alles op het spel!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten