zondag 26 oktober 2014

Geschiedenis wordt kinderspel?! (bis)Bij bovenstaande titel zullen leraars en pedagogen ongetwijfeld hun wenkbrauwen optrekken.
De reden hiervoor zal waarschijnlijk het over lezen zijn van het woord “ wordt”. Sommigen zullen waarschijnlijk geschiedenis is kinderspel lezen. En dat is het natuurlijk niet.

Godfried Bomans zei: De geschiedenis is het heden, gezien door de toekomst.
Deze uitspraak geeft aan hoe belangrijk geschiedenis en de kennis ervan is en per definitie hoe belangrijk het is om jongeren, de volwassenen van morgen, te laten kennis maken met geschiedenis.

Dit moet gebeuren op een manier die jongeren aanspreekt en stimuleert om, vanuit hun eigen leefwereld, zelf geschiedenis te ontdekken en te exploreren.
En laat dit nu de grote verdienste van dit project van Het GenOOtschap: gidsenwerking fort 8 Hoboken.
Zij slagen er in om op speelse en tegelijk erg actieve wijze jongeren te interesseren in en te enthousiasmeren voor de geschiedenis en het dagelijkse leven in ons fort 8 in Hoboken.
Deze belangrijke doelstelling wordt door deze speelse verkenningstocht in belangrijke mate gerealiseerd.

Maar Het GenOOtschap bereikt met haar spel ook iets wat zo mogelijk nog belangrijker is: AANDACHT voor ons FORT8.
Het staat buiten kijf dat Het GenOOtschap de voorbije maanden en jaren met haar volgehouden activiteiten in het fort, de problematiek van Fort 8 in de belangstelling heeft gehouden.
Het zijn de vrijwilligers van Het GenOOtschap, die samen met een aantal andere verenigingen die hier hun thuisbasis hebben, hier opruimen, onderhoudswerken uitvoeren en een minimum aan sociale controle, lees veiligheid, garanderen.

Na de grote investering van meer dan 1 miljoen € voor de restauratie van de droge gracht vragen we met grote aandrang aan de stedelijke verantwoordelijken om een definitieve, realistische visie te ontwikkelen voor deze site.

Dat dit in samenspraak dient te gebeuren met de “ huis “-verenigingen en het districtsbestuur van Hoboken is een conditio sine qua non.

Voor de ontwikkeling van “Geschiedenis wordt Kinderspel” en voor hun onverdroten inzet voor ons Fort 8, kan ik Het GenOOtschap enkel uitdrukkelijk bedanken en geluk wensen.

Koen Raets
Districtsschepen Cultuur, Financiën, Lokale Economie en feestelijkheden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten