dinsdag 6 maart 2018

Het mobiel minimuseum over de Groote Oorlog

Dit jaar wordt de honderdste verjaardag van de Wapenstilstand op 11 november 1918 herdacht. De Groote Oorlog moest en zou een einde maken aan alle oorlogen. Intussen weten we beter. Want ook al zijn er bij ons na 1945 geen gewapende conflicten meer geweest, de oorlog is steeds nabij. De media staan er vol van.

Wie oorlog zegt, zegt vluchtelingen.100 jaar geleden gingen mensen hier op de vlucht voor het oorlogsgeweld. De tocht leidde naar het neutrale Nederland, Frankrijk en Engeland. Er was angst, honger en ziekte. Nu zoeken vluchtelingen bij ons een veilig onderkomen. De oorlog heeft vandaag een ander uitzicht en de vluchteling een ander gezicht. Maar het menselijk leed is gelijk.

Voor klassen die rond Wereldoorlog I willen werken, heeft de gidsenwerking een erfgoedkoffer samengesteld.
Met foto's, teksten en voorwerpen vertellen we ons verhaal. Er is aandacht voor de grote geschiedenis maar eveneens voor de lokale gebeurtenissen. De erfgoedkoffer is meer dan wat (oude) spullen in een doos. Het is een heus mobiel minimuseum.
Vrij snel na het uitbreken van de oorlog werd in Hoboken voedselhulp georganiseerd. 
Toen de oorlog uitbrak gingen vele land- en dorpsgenoten  op de vlucht richting Nederland en Frankrijk. Toen men hoorde dat de kans op een snelle terugkeer uiterst miniem was, haastten heel wat mensen zich terug naar huis omdat ze niet alles wilden verliezen.

Vluchtelingen aan de Nederlandse grens
We laten tijdgenoten aan het woord. We lezen hoe soldaten en burgers de oorlog hebben ervaren. En we beschikken over heel wat beeldmateriaal. Zowel vrienden als vijanden brachten de oorlog in beeld, vaak met propagandadoeleinden.Soms werden er zelfs taferelen in scène gezet omdat de oorspronkelijke foto mislukt was. Gedichten en liederen over en uit de oorlog ontbreken evenmin. Lofdichten, maar ook poëzie die angst en weerzin vertolkt.

De voorwerpen hebben o.m. te maken met de kledij en de uitrusting van de manschappen. De koffer bevat verschillende hoofddeksels van het Franse, het Duitse en het Belgische leger.

Maar er zitten ook andere spullen van de uitrusting in. Een schopje bijvoorbeeld, met daarbij een (leeg) zandzakje van jute, een zogeheten "Vaderlandertje". Meteen wordt duidelijk waarom in de loopgraven voor een ander uniform werd gekozen.
Alle materiaal werd onderverdeeld in thema's en bij elk thema hoort een verklarende tekst voor de leerkracht. Een paar spelletjes om klassikaal of in groepjes te spelen, vervolledigen het geheel.

De koffer is beschikbaar na de paasvakantie. Maar tijdens de eerste rondleiding van het nieuwe seizoen, dat is op 8 april, kan iedereen een kijkje komen nemen in het bezoekerscentrum vanaf 13 tot 18 uur.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten