maandag 22 december 2014

Heel even rust

De koffie is op, de flessen zijn leeg, de gidsen zijn nog lang niet uitverteld, maar gaan even in winterslaap. Een schoonheidsslaapje, want over een paar weken worden de activiteiten hervat.

2014 was een mooi jaar. Aanvankelijk was het de bedoeling het wat rustig te houden, en te focussen op een paar grote evenementen, maar het pakte even anders uit. 

Dooi
De zachte winter van 2013-2014 had zo zijn voordelen. Niet alleen konden de gidsen verder werken aan hun projecten, ook in de relatie tussen de vereniging en het districtsbestuur begon het ijs te breken. In eerste instantie werd er schoorvoetend voor twee grote projecten toenadering tot elkaar gezocht. De nocturne voor de start van de Week van de Amateurkunsten zette een Fameuze stap in de goede richting, en vanaf de fortengordel van de provincie, liep het haast op wieltjes. En intussen gaan beide partijen voluit voor samenwerking. 

Opruimen!
Met het vertrek van de vorige gebruikers uit het fort, gingen er heel wat extra deuren open. En achter die deuren lag stort, véél stort. De beslissing om op te ruimen, was snel genomen omdat dit een elementaire vorm van monumentenzorg is. Behoud begint bij onderhoud en onderhoud start bij opkuis. En soms doe je dan leuke ontdekkingen, zoals een muurschildering van een klok, of kleine notities op de muren van soldaten die er gelegerd waren. Zo helpen wij de stad om haar kerntaken inzake erfgoedzorg uit te voeren. Wat levert het de fort(w)achters op? Een schoon fort voor hen en vooral voor de bezoekers. 
De kuisploeg liet intussen al ruim twee grote containers rommel verdwijnen. Tegen eind januari 2015 hopen de fort(w)achters een nieuwe grote bak te kunnen vullen. De rustperiode zal dus van zeer korte duur zijn.

Geschiedenis wordt kinderspel
Door de restauratiewerken aan de gevel van het reduit kon het kinderspel, gemaakt met financiële middelen uit het erfgoedconvenant tussen stad en Vlaamse Gemeenschap, niet worden voorgesteld, laat staan gespeeld. Afgewerkt in december 2013 kreeg het pas in oktober '14 mogelijkheid voor uitvoering. Het werd officieel voorgesteld én de eigenste week gespeeld door een paar klassen. Meteen werd duidelijk dat er nood was aan een schoolversie. 
De instructiebrochure wordt in een geplastificeerde versie uitgebracht, waarmee de leerkrachten of begeleiders ter plaatse aan de slag kunnen, en het materiaal wordt in functie van klasgroepen uitgebreid. 

5 jaar Gidsenwerking
De Gidsenwerking startte in 2009 met de herdenking van de goedkeuring der plannen van de eerste Brialmontforten 150 jaar eerder. Dat betekent dat de fort(w)achters in 2014 hun eerste lustrum konden vieren. En dat deden ze ook. Met begeleide bezoeken, een kunstmarkt, een rockconcert en een fortendag.

Meer werk, maar ook merkelijk meer bezoekers dan de voorgaande jaren is het resultaat. Twee evenementen worden in 2015 alvast herhaald: Brialmontmartre op 4 oktober '15 en de fortendag (datum nog niet bekend). 

Samen met 7 
Het voorbije jaar werd er al samengewerkt met de historische gidsen van fort 7, net over de grens met Wilrijk. Het ging dan vooral om wederzijdse depannage bij gidsenschaarste. Dit is enorm interessant want al zijn beide forten min of meer volgens hetzelfde plan gebouwd, in de 150 jaar die volgden nà de bouw, is er toch wel één en ander VERbouwd. Vooral dan op fort 7, want fort 8 bleef vrij oorspronkelijk bewaard, omdat het al in 1906/1907 als verdedigingselement werd geschrapt. Enkele schansen namen de functie van het fort in de Veiligheidsomwalling over.

In 2015 gaan 7 en 8 niet enkel samen gidsen, ze maken ook samen publiciteit voor hun begeleide wandelingen. Ter gelegenheid van de fortengordel wordt een gezamenlijk programma uitgewerkt. Samen voor meer!

Speciale projecten 2015
De gidsen gunnen zich maar weinig rust.
Om een goede publiekswerking te ontplooien, is de inrichting van een bezoekerscentrum onontbeerlijk. Dat moet voor iedereen toegankelijk zijn. Het hele fort toegankelijk maken voor mensen met een handicap is onmogelijk, maar het virtueel ontsluiten, kan wel. Daar wordt de komende maanden aan gewerkt.  De eerste fase moet afgerond zijn tegen de fortengordel van 17 mei '15.
Er is ook een project gepland in het raam van de herdenking van de Groote Oorlog. Dat project zal een toonmoment kennen tijdens de verenigingenmarkt in september 2015.
U verneemt er alles over op deze blog.

Samen zetten we fort 8 op de kaart.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten