maandag 6 juli 2015

Bezoek Fort 8 op 12 juli met een gids

Op 18 juni j.l. herdachten we met veel kanongebulder en wapengekletter de slag van Waterloo, exact 200 jaar geleden. Napoleon werd ook in het fakegevecht opnieuw verslagen. Onze gewesten werden na de val van Napoleon bij de Noordelijke Nederlanden gevoegd om het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden te vormen met Willem I van Oranje als koning. Zo ontstond een buffer tegen Frankrijk. Na vijftien jaar samen, volgde de scheiding. België riep zijn onafhankelijkheid uit. Niemand verwachtte dat de nieuwe staat een lang leven beschoren was, en Frankrijk lag op de loer om het lapje grond opnieuw te annexeren. Vanaf het midden van de 19de eeuw investeerde België in zijn verdediging en zo werd er een kring van 8 forten rond Antwerpen gebouwd naar ontwerp van Henri Alexis Brialmont. Het Nationaal Reduit was een feit.

Op 12 juli kunt u een begeleid bezoek brengen aan fort 8 te Hoboken. Het is veruit het meest oorspronkelijke exemplaar van de 7 resterende forten.

De rondleiding start om 14 uur aan de houten woning van de adjudant, aan de Schansstraat 7. De rondleiding duurt 2 à 3 uur. Na de rondleiding bent u welkom in ons bezoekerscentrum.

Gratis (maar vergeet de gids niet).


Geen opmerkingen:

Een reactie posten