woensdag 16 september 2015

Het GenOOtschap/Gidsenwerking op de verenigingenmarkt van 20 september 2015

In de aanloop naar de herdenking van de Groote Oorlog zijn heel wat verenigingen opgericht die Living History hoog in het vaandel dragen. Zij leggen zich veelal toe op het "naspelen" van bepaalde gebeurtenissen. Sommigen gaan daar erg ver in. Zo kregen we vorig jaar de Aftocht van het Belgisch Leger van Halen tot Dendermonde te zien. En er was natuurlijk de veelbesproken pontonbrug bij het Steen te Antwerpen. Want de hedendaagse mens wil het allemaal zelf meemaken en beleven. Of het nu de Groote Oorlog is of de slag bij Waterloo zo een honderd jaar eerder, men wil het aan den lijve ondervinden. Het is moeilijk om hier niet in de Plopsa-val te trappen.

Op de Verenigingenmarkt willen wij ook een feit herdenken. In de eerste weken van de oorlog werden door het Belgisch leger gepantserde auto's, uitgerust met een Hotchkiss-mittrailleur, ingezet. Ze voeren verkenningstochten en raids uit achter de linies tegen de Duitse troepen, die Antwerpen hebben omsingeld. Basis van die pantserwagen was de oerdegelijke Belgische auto, de Minerva. Die Minerva's werden o.m. gebruikt bij de tweede uitval uit Vesting Antwerpen op 5 september 1914. Klein detail: zij werden bepantserd in Hoboken. Het werk gebeurde in drie weken tijd. De bemanning bestond uit enkele adellijke heren, patriotten, maar ook in hoge mate avonturiers.

Heirweg 1 bouwde een replica van dergelijke pantserwagen. Het is die wagen die vorig jaar in de Aftocht te zien was. De Verenigingenmarkt staat op de Kioskplaats, maar om het Hobokense aandeel in de eerste Minerva's in de kijker te zetten, laten we de wagen eerst even rijden vanaf de plek waar hij bepantserd werd - Cockerill - tot aan de markt.
Aan de overweg wordt de wagen opgewacht door een groepje soldaten.
Die zullen hem verder escorteren tot aan de kampplaats, waar inderhaast een noodpost met verpleegsters werd opgezet. Omdat het een feit van 1914 is dat wordt herdacht, dragen de 'soldaten' ook het uniform van het eerste oorlogsjaar. Maar waarom nu anno 2015 dat feit herdenken?  Toeval wil dat het met de Verenigingenmarkt precies 100 geleden is dat het elitekorps ACM (Autos - Canons - Mitrailleuses) van het Belgisch leger met 10 van zulke Minerva's uit Parijs vertrok om de Tsaar van Rusland bij te staan tegen Duitsland aan het oostelijk front. 


Onze gelegenheidssoldaten liggen normaal in het fort van Liezele, een betonfort van de buitengordel. Op verplaatsing zijn zij met hun abri en kleine veldkeuken goed voorbereid op mogelijke calamiteiten.  


Een grote veldkeuken wordt geleverd door De Patrouilleurs. Van hun culinaire hoogstandjes kan u meegenieten, tenminste nadat de eigen troepen behoorlijk gevoed zijn. Ook deze vereniging gaat behoorlijk ver in haar beleving van het verleden. De veldkeuken is het resultaat van een groots restauratieproject.


Een roestige schroothoop vormden zij met engelengeduld en al hun kennis en kunde om tot een operationele veldkeuken.De plaatselijke ordehandhavers worden geleverd door de Erfgoedgilde. Zij zorgen ervoor dat er geen schermutselingen ontstaan tussen leger en burgers.

Onze laatste gasten zijn de Tin Soldiers of Antwerp. Zij spelen met tinnen soldaatjes. Ze verdiepen zich in een stuk oorlogsgeschiedenis en bouwen er een spel rond. Wij kennen de uitkomst van de veldslagen en militaire campagnes uiteraard, maar wat als er ergens een andere beslissing zou genomen zijn? De spelers van TSA dagen hun publiek uit om mee na te denken over wat was en wat had kunnen zijn. Hun speelterrein is een minutieus nagebouwde maquette van de strijdplaats. Kijk goed op de foto hierboven. Tussen de twee huisjes vooraan staat een miniatuurversie van de Minerva pantserwagen.

Tot slot zijn er de fort(w)achters. Zij komen voor een keer uit hun fort om met de overkoepelende vereniging "Het GenOOtschap" hun werking te promoten. Behalve flyers en boeken over fort 8, brengen zij een selectie van hun aanbod mee.

Wie het fort en zijn wachters écht een warm hart toedraagt, kan meteen vriend worden.
De zon is gratis, maar onze vriendschap niet!
U kan geen lid worden van de vereniging, maar voor 10 euro mag u zich een jaar lang onze vriend noemen. Op de Verenigingenmarkt - en enkel dan - hebben we wat extra's voor wie met wat extra's over de brug komt.

Het Minerva-project is een initiatief van het GenOOtschap/Gidsenwerking fort 8 en kwam tot stand met de financiële steun van District Hoboken.

Vera Caremans


Geen opmerkingen:

Een reactie posten