Boeken

Al deze publicaties zijn verkrijgbaar via de gidsenwerking.
Mail uw vraag naar fortgidsen@outlook.com


Vesting Antwerpen - De Brialmontforten
Redactie Prof. Piet Lombaerde
Hét referentiewerk over de Antwerpse Brialmontforten. Met bijdragen van o.a. Prof. Piet Lombaerde, Hendrik Le Page, Werner Pottier, Robert Gils, Roland Versele en Hugo Cassauwers.
49,50 euro

Fort 8 van de Vesting Antwerpen

Kristel Remes
Na haar studies tot Industrieel Ingenieur, volgde Kristel Remes Koninklijke MIlitaire School waar ze afstudeerde in de richting Alle Wapens.
Voor haar thesis bestudeerde ze de bouw van een militair bouwwerk in haar woonplaats Hoboken: Fort 8, één van de Brialmontforten rond Antwerpen.  In samenwerking met Robert Gils werd de thesis herwerkt tot boek.
15,00 euro
Antwerpse Forten 1914
Robert Gils

Het verhaal van de Antwerpse forten en de Duitse belegering in woord en beeld aan de hand van talloze historische documenten en sfeervolle actuele foto's.  
Hardcover - 240 pag
40,00 euro
Vesting

Speciaal nummer van het tijdschrift Vesting van het Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum met o.m. aandacht voor de aanval op de Vesting Antwerpen in 1914, de organisatie van de vestingtroepen, het bombardement op Antwerpen en de gedragslijnen van Koning Albert I.

8,00 euroFort Zwijndrecht

Raymond Van Meirvenne en Jacques Lataer

Het Fort Zwijndrecht van het Verschanste Kamp op de Linkeroever van Antwerpen werd gebouwd in 1880 en is het enige Brialmontfort dat nu nog door Landsverdediging als militair kwartier gebruikt wordt.
Het fort kende een bewogen geschiedenis maar speelde tijdens beide Wereldoorlogen geen rol van betekenis.

15,00 euro


Fort Steendorp van de Vesting Antwerpen
Robert Gils

Fort Steendorp kwam tot stand tussen 1882 en 1892 en is één van de meest uitgestrekte forten die ooit in België werden gebouwd. Het is tevens het laatste bakstenen fort in België en was de bekroning van 8 eeuwen militaire baksteenbouw. Het fort werd omringd met droge grachten, wat uniek is in Antwerpen.
Na de bouw kregen de meeste gewelven een betonbekleding. Tot het plaatsen van koepels kwam het echter niet. 
Zowel in de Eerste als in de Tweede Wereldoorlog werd het fort zwaar beschadigd.
15.00 euroVesting Antwerpen deel 4. Bunkers en bunkerstellingen 1914-1945
Robert Gils

In de stellingoorlog van de Eerste Wereledoorlog ontstaat de uit gewapend beton vervaardigde schuilplaats. Deze bunker staat niet op zichzelf maar is slechts één element van een ganse verdedigingsinfrastructuur. Uit vrees voor een geallieerde landing in Nederland versterken de Duitsers in 1917 enkele fronten van de Vesting Antwerpen met verdedigingsstellingen, ondersteund door een 750-tal bunkers. Tijdens het interbellum vormen bunkers de ruggengraat van op voorhand gebouwde bunkerstellingen. Gedetailleerde aandacht wordt besteedt aan de uitbouw van de Versterkte Stelling Antwerpen tussen 1934 en 1940.
Prijs : 15 euro


Fort Haasdonk van de Vesting Antwerpen
Raymond Van Meirvenne

Fort Haastdonk werd in 1912 gebouwd. Het maakt deel uit van de buitenste fortengordel van Vesting Antwerpen en is het enige betonnen pantserfort op de Linkerschelde-oever. De betonnen constructie is geheel intact gebleven, want noch in de Eerste noch in de Tweede Wereldoorlog werd het in gevechtsoperaties betrokken. Er werd ook niet aan verbouwd.

15.00 euro


Fort Liefkenshoek. Een klein fort met een groot verleden
Raymond Van Meirvenne

Het fort Liefkenshoek is gelegen op de Linkerscheldeoever in het meest noordelijke uithoekje van de provincie Oost-Vlaanderen, op het grondgebied van de gemeente Beveren-Kallo. Het is gebouwd ten gevolge van de woelige en ingewikkelde toestanden in de tweede helft van de 16de eeuw.
Samen met het Fort Lillo op de Rechterscheldeoever had het een sleutelpositie in de doorvaart naar Antwerpen. Van 1648 (Vrede van Munster) tot 1839 (Verdrag van de 39 artikelen met de erkenning van de onafhankelijkheid van België door Nederland) waren Liefkeshoek en Lillo in Nederlandse handen.  15.00 euro


Het spoorwegfortje van Duffel

Roland Versele

Het spoorwegfortje van Duffel is een belangrijke getuige van de Belgische militaire bouwkunde van het einde van de 19de eeuw. Met zijn gemengde bouw: bakstenen muren met betonnen gewelven en zijn bakstenen rondlopende gang is het enig in zijn genre.
Bij de Duitse aanval op de versterkte vesting Antwerpen hield het, als laatste vestingswerk op de Zuidelijke Nete-oever, stand tot 3 oktober 1914. Bij de ontruiming liet de fortcommandant, luitenant Hastray, het geschut ontploffen.

15,00 euro
Het Kezelfort van de vesting Oudenaarde

Pol Borremans

Bouwkundig en strategisch gezien, is fort Kezel een gedetacheerd fort buiten de eigenlijke vesting om een strategisch belangrijk terrein op voorhand te bezetten, om alzo het bombarderen van de vesting zelf door de vijand te voorkomen.

Het is een fort met een volledig tegen-mijnsysteem, een unicum in Vlaanderen dat waard is als historisch erfgoed bewaard te worden.

15,00 euro


Vergeten linies

Op een heldere januaridag in 1918 verzamelt Leutnant Josef Zimmermann zijn team op het militair vliegveld van Schaffen in Diest. Hij heeft de opdracht gekregen de eigen, Duitse verdedigingslinie in de provincie Antwerpen te fotograferen. Vanuit zijn tweedekker overziet hij de tientallen forten, schansen, geschutsopstellingen en loopgraven. 
Na ontwikkeling worden de foto's geanalyseerd, waarna ze in dossiers verdwijnen en vergeten raken. Na de oorlog komen de foto's via Berlijn, Moskou en Parijs in Brussel terecht. 
Pas in 2007 duiken ze weer op.
Onderzoek van de foto's leidt tot herontdekking van de Duitse bunkerlinies. 
Niet minder dan 400 bunkers en 10 km loopgraven bleven in de provincie bewaard.
2 dln. 30,00 euro

Hoboken anno 2010

In dit prachtige fotoboek brengen enkele fotografen van de Photo Explorers hun eigenzinnige kijk op het district ten zuiden van Antwerpen. 
Het boek is intussen ook al een waardevolle historische bron, want heel wat gefotografeerde sites en personen zijn reeds verdwenen.
(Bijna uitgeput)5,00 euroDe prehistorie aan de tand gevoeld.  De olifant van Hoboken

Clement Caremans

In 1862, de graafwerken voor fort 8 zijn nauwelijks begonnen, vinden de arbeiders het fossiele skelet van een olifant/mammoet.  De resten worden onoordeelkundig en wellicht onvolledig opgegraven en naar het Instituut voor Natuurwetenschappen gebracht. Het skelet wordt gereconstrueerd en tentoongesteld. Veel onderzoek om het dier te determineren, wordt niet gedaan.
Aan de hand van de schaarse gegevens in een wat mager uitvallend wetenschappelijk dossier, zet de auteur alle mogelijkheden op een rij om de identiteit van het dier te achterhalen. 
5,00 euro
De Groote Wandeling

Aan de hand van de rijk geïllustreerde brochure kun je een parcours van 5 km afleggen langs plaatsen en straten die met de Groote Oorlog te maken hebben.

2,00 euroVergeten Helden

De gemeente Hoboken voorzag al snel na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog een ereperk voor de gesneuvelden. Zoals op elke militaire begraafplaats gaat het voornamelijk om herbegravingen. Heel wat zerken werden in de loop der jaren vervangen, waarbij de portretfoto’s van de oorspronkelijke graven verloren gingen. Deze brochure geeft enkele van die vergeten helden hun gezicht terug.
2,00 euro

Geen opmerkingen:

Een reactie posten