vrijdag 10 april 2015

We tellen af....

1600
Vorig jaar wist het GenOOtschap met de Gidsenwerking Fort 8 niet minder dan 1600 bezoekers naar het fort te halen voor een rondleiding of voor deelname aan een eigen activiteit. Wij streven ernaar dat aantal in 2015 te evenaren. Op 12 april beginnen we aan de opdracht. We tellen af....

We maken verder werk van de ontsluiting van het erfgoed in Fort 8.
We bieden de bezoekers een deels vernieuwd traject aan. De opruimacties van het voorbije jaar dienden uiteindelijk om meer plaatsen toegankelijk te maken. De voorbije weken werden grendels, hengsels en sloten gesmeerd. Deuren werden afgewassen, ramen gelapt, vloeren geveegd, gedweild of geschuurd. Takken en bladeren worden voor de zoveelste keer uit de droge gracht verwijderd.Op 17 mei is het ons jaarlijks fortfeest. De fortengordel. Niet alleen de fortwachters, ook andere verenigingen die in het fort gehuisvest zijn, doen mee.

Bij ons kan je terecht voor een vrij bezoek aan het binnenfort via een bewegwijzerde route. In onze kantine kan je "stoemp" eten uit gamellen of je kan kiezen voor potagie met munitiebrood. Het bier is er koud en de koffie heet (en gegarandeerd zonder kamfer). Gezinnen met kinderen kunnen het fort spelenderwijs verkennen aan de hand van de brochure 'Geschiedenis wordt kinderspel'. Zin om te fietsen? Ook dat kan. Aan de hand van de brochure 'Fietsen langs de Grote Oorlog' kan je een parcours van 25 km afleggen door Hoboken, Wilrijk en Hemiksem. Maar met een gids zie je meer. Om 10 en om 14 uur staat een fietsende gids klaar om je de weg te wijzen. 
Tenslotte is er een uitgebreide infowinkel met boeken, prentkaarten en gadgets.

Voor een begeleide wandeling op het fort zelf, kan je niet bij ons terecht. Maar de collega's van fort 7 zullen je met open armen verwelkomen. Vanaf 10 tot 16 uur vertrekt elke 20 minuten een gids met een groep. 

Later op het jaar is er Open Monumentendag (half september), de tweede editie van Brialmontmartre (begin oktober) en een nieuwe fortendag (november). Maar daar gaan we later verder op in.

Zoveel mogelijk op eigen kracht
Het GenOOtschap werkt op het fort zoveel mogelijk met eigen middelen, d.w.z. met de inkomsten uit de eigen activiteiten. Wij zijn geen ledenvereniging, en innen dus geen lidgelden.


Nu en dan doen wij een beroep op projectondersteuning door het district, op sponsoring door bedrijven en organisaties en op onze vrienden. Onze vrienden zijn ons zeer dierbaar. Zij geven ons de broodnodige centen en verwachten enkel van ons dat wij verder doen. 

Dankzij onze vrienden konden wij beheersmateriaal aankopen: kruiwagens, schoppen, bezems, bladharken, enz. voor buiten, en allerhande materiaal voor binnen. Wil jij ook onze vriend worden? Stuur ons een berichtje via fortgidsen@outlook.com of bel ons op 0495 27 05 19.

Met de steun van het district realiseerden wij het project Geschiedenis wordt kinderspel en de fietstocht  Route '14-'18. Een aantal brochures, flyers en andere druksels werden gesponsord door Hobokense bedrijven.

Samen zetten we fort 8 op de kaart
Het fort heeft op toeristisch en op cultureel vlak heel wat potentieel. Daarom stappen wij graag mee in evenementen als de fortengordel, Erfgoeddag en Open Monumentendag, Daarom willen wij een bezoekerscentrum en een vergaderruimte realiseren, Daarom trachten wij ook jongeren te bereiken met een belevingsspel. Daarom hebben wij niet enkel aandacht voor het monument, maar ook voor de natuur die zich in de loop van de jaren op de site heeft ontwikkeld. Ook hiervoor gaan wij verschillende educatieve projecten opstarten. Daarom organiseren wij ook virtuele bezoeken en maken wij een deel van ons museum "tastbaar".
.
Zin gekregen om eens langs te komen? Je bent welkom. Het nieuwe seizoen start zoals gezegd op 12 april met een historische wandeling om 14 uur. Deelnemen is gratis.... maar vergeet de gids niet.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten